dnes je 19.10.2021

Input:

Jak do komunikace mezi školou a rodinou zasáhla distanční výuka bez osobní přítomnosti žáků ve škole?

15.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

31
Jak do komunikace mezi školou a rodinou zasáhla distanční výuka bez osobní přítomnosti žáků ve škole?

Mgr. Lenka Štefanová

Charakteristika školy

Jsme spádová škola, která v současné době vzdělává přibližně 550 žáků. Podle individuálního vzdělávacího plánu je v naší škole vzděláváno 74 žáků a 18 z nich má upravené očekávané výstupy vzdělávání až na minimální úroveň dle platného RVP ZV potažmo dle našeho ŠVP.

COVID-19

Situace kolem COVID-19 zastihla naši školu uprostřed jarních prázdnin, bylo potřeba na danou situaci zareagovat. Poslední porada s přítomností pedagogů ve škole (během nouzového stavu) se uskutečnila v pondělí 16. března 2020. Poté již bylo všechno, na co jsme byli dosud zvyklí, úplně jinak…

On-line komunikace

Vedení školy seznámilo pedagogy s aplikací Microsoft Teams, díky které učitelé komunikovali nejen mezi sebou, ale zejména s našimi žáky.

Velké části žáků (cca 95 % z výše uvedených 550) plně postačovala komunikace formou distribuce potřebných informací a výukových materiálů prostřednictvím Teamsu, stránek školy, platformy Škola online a školních e-mailů. Někteří učitelé využívali k tomuto účelu speciálně vytvořené webové stránky a internetové zdroje a nemalá část z nich také své osobní účty v aplikacích jako je WhatsApp a Mesenger.

Zpětnou vazbou byla v tomto případě doložitelná účast žáků na výuce:

- vypracovaná zadání,

- konzultace s vyučujícími a

- přímá účast na on-line vyučování, které naši učitelé hojně využívali.

Při on-line vyučování byli často přítomni i zákonní zástupci (týkalo se prvostupňových dětí). Domnívám se, že přítomnost zákonných zástupců při on-line výuce byla velmi významnou součástí distanční výuky. Zajímavé se to zdálo být zejména u výuky žáků prvních ročníků, kdy žáci on-line výuku (v některých případech překvapivě) zvládali.

Nejen z tohoto pohledu se ukázal hlavní proud distanční výuky jako velmi efektivní.

Domnívám se, že velmi obtížná byla situace v souvislosti s distanční výukou pro žáky, kteří jsou vzděláváni dle upravených očekávaných výstupů vzdělávání, a i při běžné výuce je často obtížné jim vysvětlit a následně dostatečně procvičit probíranou látku. V době distanční výuky se těmto žákům, stejně jako při běžné výuce, nezastupitelnou a velmi významnou měrou věnovali asistenti pedagoga, kteří se jim ve spolupráci s učiteli snažili poskytnout co možná nejlepší péči.

Žáci nereagující na distanční výuku

Vedení školy vytvořilo pro učitele počítačové aplikace, kde učitelé shromažďovali informace o žácích, kteří na výše uvedenou formu distanční výuky nereagovali.

Na pravidelných týdenních on-line poradách se následně o nereagujících žácích hovořilo a společně jsme hledali možnosti nápravy.

Postup při řešení výše zmíněného problému by se dal rozdělit na tři části:

  1. Žáci, kteří nereagovali jednorázově, případně na konkrétní předmět. Zde zpravidla k nápravě postačila individuální komunikace učitele (konkrétního předmětu, případně třídního učitele) přímo se žákem.
  2. U skupiny žáků, kdy se nepodařilo výše uvedeným způsobem sjednat nápravu, došlo ke kontaktování zákonných zástupců. V první fázi pomocí kontaktních e-mailů a
Nahrávám...
Nahrávám...