dnes je 4.3.2024

Podpora nadaných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním

On-line průvodce pro školy, které chtějí podpořit potenciál nadaných a zároveň poskytnout rovnou příležitost ke vzdělání žákům z řad sociálně znevýhodněných.

1. tematický celek Podpora nadání ve školách:

Podpora nadání ve školách přesahuje akademický rozvoj a zahrnuje emoční a morální dimenze výchovy. Klíčové je nastavit systém, který rozpozná a rozvíjí nadané jedince a zároveň posiluje jejich emoční inteligenci a sociální dovednosti. Výchovné programy by měly být přizpůsobené tak, aby podporovaly nejen intelektuální růst, ale také osobnostní integritu a morální pevnost žáků.

Rodiče dnes očekávají od škol víc než jen akademické výsledky; žádají prostředí, které podporuje i osobnostní rozvoj. Školy musí reagovat na tato očekávání vyváženým přístupem, který podporuje intelektuální, sociální a emocionální aspekty vzdělávání, aby vychovaly samostatné, komplexně rozvinuté a sociálně zodpovědné mladé lidi.

Rozkrýváme, jak školy mohou reagovat na rostoucí požadavky rodičů v oblastech:

 • Výuka: Nejen akademické znalosti, ale i praktické dovednosti.
 • Klima: Bezpečné a pozitivní prostředí pro všechny.
 • Osobnostní rozvoj: Důraz na individualizaci a rozvoj jedinečných talentů každého žáka.

Mgr. Miloslav Hubatka přináší konkrétní rady pro efektivní nastavení podpůrných systémů ve školách.

2. tematický celek Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním představuje komplexní výzvu. Zaměřujeme se na identifikaci faktorů ovlivňujících jejich úspěch a integraci ve škole a předkládáme návrhy efektivních podpůrných opatření, včetně řešení pro žáky:

 • s odlišným mateřským jazykem a
 • pro žáky ze sociálně vyloučeních oblastí.

Jazyková bariéra je často kritickým momentem pro začlenění do výuky. Přinášíme strategie, jak ji překonávat, a zdůrazňujeme důležitost předcházení těmto překážkám v edukačním procesu, aby žáci mohli plně rozvíjet svůj potenciál.

Praktická část se věnuje integraci těchto žáků do školního kolektivu, roli pedagogických asistentů a spolupráci se sociálními službami i neziskovými organizacemi. Klíčem je poskytnout odborníkům uchopitelné metody pro vytváření inkluzivního a podpůrného vzdělávacího prostředí.

Komu on-line kniha nejvíce pomůže?

 • Ředitelům škol: Jak správně nastavit systém podpory nadání ve škole. Možnosti zapojení pedagogických asistentů do podpory sociálně znevýhodněných žáků. Spolupráce mezi školou a orgány sociálně-právní ochrany dítěte.
 • Pedagogům: Rozvoj EQ nadaných dětí, podpora talentu a vhodných návyků. Jak rozpoznat sociálně znevýhodněné žáky, formy podpory těchto žáků.

Přístup na 12 měsíců

Přístup na 6 měsíců

Výhody on-line knihy „Podpora nadaných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním“

 • Autoři s mnohaletými zkušenostmi srozumitelně představují možnosti podpory nadaných žáků, i žáků sociálně znevýhodněných.
 • Pomáhá nejen pedagogům s každodenní prací s žáky, ale i ředitelům s celkovým nastavením systému a klimatu ve škole.
 • Výhody on-line zpracování:
  • Aktuálnost: Právní předpisy jsou vždy up-to-date.
  • Pohodlné vyhledávání: Fulltextové hledání na úrovni Google nebo Seznam.
  • Přístupnost: Váš obsah je dostupný odkudkoliv, stačí internetové připojení.
 • Extra bonus:
  • Odpovědní servis zdarma: Zodpovíme vaše dotazy.
  • Související právní předpisy aktualizujeme každý den.
         

Přístup na 12 měsíců

Přístup na 6 měsíců

Autoři on-line knihy „Podpora nadaných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním“

1. tematický celek Podpora nadání ve školách:

Mgr. Miloslav Hubatka
Narozený ve Znojmě, absolvent pedagogiky a historie na MU Brno, má dvacetiletou praxi ve školství včetně ředitelské pozice. Nyní je lektor a mentor v oblasti školského managementu, regionální metodik a člen expertního týmu NPI pro podporu nadaných žáků na školách.

2. tematický celek Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:

Mgr. Máša Bořkovcová
Mgr. Marie Bořkovcová je absolventkou romistiky na Filozofické fakultě UK, kde několik let přednášela. V organizaci Nová škola se věnuje romštině, čtenářství a školením pedagogů. Spolupracuje na sociálně zaměřených komiksech a autorsky se podílela na monografii o romském etnolektu češtiny.

Mgr. Lucie Macků
Mgr. Lucie Macků je odbornice s 15letou praxí v sociálním začleňování, inkluzivním vzdělávání a práci s ohroženými dětmi. Působila doma i v zahraničí (USA, Ukrajina, Gruzie, Marok), včetně akademických pozic na UK a ČZU. Nyní pracuje pro Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání.

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., je speciální pedagog, má zkušenosti z Jedličkova ústavu a školního poradenství. Angažuje se v projektech pro školy v sociálně vyloučených oblastech a publikuje o sociálním znevýhodnění a asistentech pedagoga. V současné době vyučuje na PedF UK a lektorsky působí v Nové škole.

 
Nahrávám...
Nahrávám...