dnes je 22.7.2024

Input:

Hodnocení žáků s LMP - příklad konkrétního hodnocení

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.8
Hodnocení žáků s LMP – příklad konkrétního hodnocení

Mgr. Lenka Štefanová

Jedná se o žákyni devátého ročníku s diagnostikovaným LMP, masivní poruchou pozornosti a se sníženou schopností udržet vědomosti a dovednosti v paměti.

Při kompetentně sestaveném časovém a obsahovém plánu (jako součásti IVP) je obsah hodnoceného učiva a kompetencí rámcově víceméně daný. Vhodné formy hodnocení jsou obecně známé, zbývá tudíž jen vystihnout ten optimální okamžik konkrétního ohodnocení aktivit žákyně.

V kontextu s potřebou primárně motivačního hodnocení je žádoucí a rozumné hodnotit žákyni nejlépe ve fázi, kdy zvládá aktuálně zvládnuté učivo a stále je ještě schopna učivo udržet.

Jako příklad lze uvést konkrétní početní operaci, výpočet procentové části z celku.

Nehledě na skutečnost, že žákyně tuto početní operaci již v minulosti zvládla (klidně i přímo minulou vyučovací hodinu), začínáme většinou od začátku, protože ve většině případů žákyně opět již neví, jaký je správný postup při řešení.

Namotivujeme žákyni potenciálním využitím v běžném životě (zjistíme, kolik korun přesně ušetříme při slevě například 15 %) a představíme teoretický základ operace (procentovou část vypočítáme tak, že základ vydělíme stem, tím získáme procentovou část odpovídající jednomu procentu ze základu a tuto část následně vynásobíme požadovaným počtem procent).

První příklad žákyni názorně předvedeme, druhý a třetí zpravidla již zvládne s menší a menší dopomocí (přímou, nebo s pomocí návodných otázek či prvního kroku).

A zde nastává vhodný okamžik pro hodnocení, jelikož nyní zpravidla žákyně zvládne samostatně a s minimální chybovostí několik příkladů na tuto konkrétní operaci. Následně přichází fáze relativně prudkého a plynulého snížení pozornosti doprovázeného masivním nárůstem chybovosti.

Je nutné zařadit relaxační aktivity a změnit činnost. Časově se pohybujeme od úvodu po tento okamžik nejčastěji mezi 15 až 20 minutami, a to podle náročnosti konkrétní aktivity.

Další ukázkou možnosti pro hodnocení této žákyně je výkladový a pracovní list z přírodopisu, konkrétně na metamorfované horniny.

Žákyně se ve výkladové části seznámí s novou látkou a zároveň s její pomocí samostatně vypracuje odpovědi na zadání v části druhé. Následně je celá aktivita pedagogem zhodnocena a společně se žákyní v případě potřeby doplněna a opravena.

Příklad 1 – Výkladový a pracovní list

Přeměněné horniny

Přeměněné (metamorfované) horniny vznikají metamorfózou (přeměnou) magmatických (vyvřelých), sedimentárních (usazených) nebo starších metamorfovaných (přeměněných) hornin.

Metamorfóza je poměrně složitý proces, při němž v důsledku nových podmínek

Nahrávám...
Nahrávám...