dnes je 18.8.2022

Input:

Transparentní vztahy v rámci tripartitního jednání

27.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

27
Transparentní vztahy v rámci tripartitního jednání

Mgr. Lenka Štefanová

Jak sám název textu napovídá, jedná se o jednání tří stran. Pokud budeme hovořit o jednání, která probíhají na půdě školy, bude se nejčastěji týkat rodičů (přesněji zákonných zástupců žáka), žáka samotného a zástupců školy.

U nás ve škole jsme s tripartitními jednáními oficiálně začali v roce 2011, kdy jsme jako jedna ze základních škol pilotovali tzv. individuální výchovné plány (IVýP).

Metodika těchto plánů se nám zalíbila a hlavně osvědčila natolik, že podle ní pracujeme a využíváme ji i po skončení dvouleté pilotáže, a to i přesto, že tyto dnes nazývané individuální výchovné programy (nezaměňovat s individuálními vzdělávacími plány) nejsou legislativně ukotveny. MŠMT vydalo v roce 2013 metodické doporučení používání IVýPu jako možného postupu při řešení rizikového chování žáka.

Na naší škole se snažíme striktně dodržovat, aby při jednání, které se týká stávajícího, případně potenciálně budoucího žáka naší školy byl samotný žák vždy přítomen.

Tripartitní jednání využíváme nejčastěji v následujících případech:

  1. problémové chování žáka,
  2. stížnost zákonných zástupců,
  3. stížnost žáka,
  4. při žádosti zákonných zástupců o přestup žáka z jiné školy k nám.

Podnět k tripartitnímu jednání vychází vždy ze strany školy.

Tripartitní jednání využívají někteří třídní učitelé (nejčastěji) na prvním stupni pravidelně jako formu konzultací při třídních schůzkách.

Pozitiva

Nahrávám...
Nahrávám...