dnes je 22.7.2024

Input:

Ukázka formulářů IVP (individuální vzdělávací plán a časový a obsahový plán vzdělávání žáka/žákyně - vyhodnocení IVP

4.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11
Ukázka formulářů IVP (individuální vzdělávací plán a časový a obsahový plán vzdělávání žáka/žákyně – vyhodnocení IVP

Mgr. Lenka Štefanová

Na začátku každého školního roku připraví školní speciální pedagog pro všechny třídní učitele seznam žáků, kteří od poradenských pracovišť obdrželi doporučení podpůrných opatření 1–4; žáky s pátým stupněm PO jsme dosud v naší škole nevzdělávali. Dále všem třídním učitelům předá seznam žáků, kteří mají být vzděláváni podle IVP, seznam žáků s doporučenou speciálně pedagogickou péčí, pedagogickou intervencí a případně s doporučením na personální podporu formou asistenta pedagoga. Je třeba dodat, že úvazky asistentů pedagoga projednáváme už v červnu. Během prázdnin jen "dolaďujeme" nová vyšetření. Snažíme se o to, aby asistenti pedagoga již na konci školního roku věděli, jaké úkoly je očekávají v příštím školním roce.

Formulář na vypracování IVP je nyní jednotný. Časový a obsahový plán učiva jsme si vytvořili sami a slouží zároveň jako vyhodnocení IVP a sebehodnocení žáků, kteří ke každé kapitole časového plánu dokreslí smajlík podle toho, jak si myslí, že dané učivo zvládli. Školní speciální pedagog třídním učitelům připraví také všechna doporučení, podle nichž pak mají vytvářet IVP. Pokud je doporučení platné a vydané před 8. 3. 2018, připraví také žádost o vzdělávání podle IVP.

Individuální vzdělávací plán

Jméno a příjmení žáka
Datum narození
Bydliště
Škola
Ročník Školní rok
ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP
Kontaktní pracovník ŠPZ
Školská poradenská, zdravotnická a jiná zařízení, která se podílejí na péči o žáka
Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne
Zdůvodnění

Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka (cíle IVP)
Předměty, jejichž výuka je realizována podle IVP
Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření)
Metody výuky (pedagogické postupy)
Nahrávám...
Nahrávám...