dnes je 17.8.2022

Input:

Plán pedagogické podpory (Martin M.)

19.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26
Plán pedagogické podpory (Martin M.)

Mgr. Lenka Štefanová

Plán pedagogické podpory

Jméno a příjmení dítěte, žáka nebo studenta (dále jen „žáka”) Martin M.
Škola
Ročník čtvrtý
Důvod k přistoupení sestavení PLPP obtíže v písemném projevu
Datum vyhotovení 30. září 2018
Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni prosinec 2018
I. Charakteristika žáka a jeho obtíží
Martin je velmi pomalý, při vyučování málo aktivní a nejistý, což se projevuje v anglickém jazyce, a to tak, že má obavy při mluvení před třídou. Výrazné obtíže jsou patrné v písemném projevu. Písmo je neúhledné, místy až nečitelné. Problémy má Martin také v matematice, není schopen řešit slovní úlohy a v početních operacích často chybuje. V naukových předmětech se projevuje nedostatečná domácí příprava.
II. Stanovení cílů PLPP
  • Posílení jistoty a sebedůvěry

  • Zlepšení písemného projevu a grafomotorických obtíží

  • Zrychlení pracovního tempa

  • Zlepšení samostatnosti

III. Podpůrná opatření ve škole
a) Metody výuky
  • Spolupráce s asistentkou pedagoga

  • Velmi často je potřeba Martinovi zopakovat zadání úkolů, zopakovat instrukci.

  • Osvědčila se také dopomoc prvního kroku, případně dalších kroků.

b) Organizace výuky
Nahrávám...
Nahrávám...