dnes je 22.1.2022

Praktické informace - Daňový kalendář

leden 2022

7.1.2022
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2021
10.1.2022
 • fyzické osoby - OSVČ: podání oznámení o vstupu poplatníka do "paušálního režimu" pro zdaňovací období od roku 2022 (pro OSVČ splňující podmínky dle § 2a ZDP). Poznámka: týká se OSVČ, které chtějí využít "Paušální daň" od roku 2022. V tomto zjednodušeném režimu OSVČ platí pouze paušální zálohy zahrnující platby na důchodové a zdravotní pojištění a zálohu na daň z příjmů fyzických osob, nevzniká jim povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • fyzické osoby - OSVČ: podání oznámení o dobrovolném vystoupení poplatníka z "paušálního režimu" pro zdaňovací období od roku 2022
18.1.2022
 • plátci DPH: podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za prosinec 2021 (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 14. ledna
19.1.2022
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za prosinec 2021
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za prosinec 2021
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za prosinec 2021
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za leden
20.1.2022
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za prosinec 2021
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za prosinec 2021
24.1.2022
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za prosinec 2021 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za IV. čtvrtletí 2021 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
25.1.2022
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za prosinec 2021 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2021 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za prosinec 2021 (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za lV. čtvrtletí 2021 (u plátců fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za IV. čtvrtletí 2021 [u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili z plnění uvedených v § 102 odst. 1 ZDPH pouze poskytnutí služby podle písm. d) s místem plnění v jiném členském státě EU]
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za prosinec 2021 (u plátců, kteří dodali zboží, přemístili zboží z tuzemska do jiného členského státu EU nebo poskytnuli službu s místem plnění v jiném členském státě EU - viz § 102 odst. 1 ZDPH anebo přemístili zboží v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu EU - viz § 102 odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly službu s místem plnění v jiném členském státě EU dle § 9 odst. 1 ZDPH nebo dodaly zboží jako prostřední osoba v rámci třístranného obchodu - viz § 102 odst. 3 ZDPH)
26.1.2022
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za prosinec 2018 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za IV. čtvrtletí 2018
28.1.2022
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2021
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2021
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za leden (pozn. dochází ke změně výše minimální zálohy OSVČ, avšak platí-li OSVČ zálohy stanovené z minimálního vyměřovacího základu, nová výše záloh je stanovena až od měsíce následujícího po podání Přehledu)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za leden (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • může se Vás týkat: podání bankovního příkazu k úhradě případného doplatku na dani silniční za zdaňovací období 2021
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na l. čtvrtletí 2022
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za prosinec 2021
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za IV. čtvrtletí 2021
31.1.2022
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za prosinec 2021
 • může se Vás týkat: podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2021
 • může se Vás týkat: podání přiznání k dani z nemovitých věcí na kalendářní rok 2022 (u poplatníků, u nichž nastaly změny ve skutečnostech rozhodných pro výši daně z nemovitých věcí). Platí vyjma případů, kdy o návrhu na vklad do katastru nemovitostí nebylo rozhodnuto do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad nebo ve kterém v případě dědictví zůstavitel zemřel. (V takovém případě končí lhůta koncem třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k zapsání vkladu nebo u dědictví nabylo právní moci rozhodnutí o skončení dědického řízení.)
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za prosinec 2021
 • plátci DPH: oznámení správci daně o změně zdaňovacího období pro rok 2022 z měsíčního na čtvrtletní zdaňovací období pro plátce, kterým zákon umožňuje čtvrtletní zdaňovací období - viz § 99a ZDPH
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období prosinec 2021
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "režim EU" a "režim mimo EU") za zdaňovací období IV. čtvrtletí 2021
Inkluzivně.cz LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.1.2022 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za prosinec 2021

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 21.1.2022
 1 EUR24,35 CZK (+0,09)
 1 USD21,45 CZK (+0,06)
 1 GBP29,11 CZK (-0,02)
 100 RUB28,03 CZK (+0,11)
 100 JPY18,85 CZK (+0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba3,75 % platnost od 23.12.2021
Diskontní sazba2,75 % platnost od 23.12.2021
Lombardní sazba4,75 % platnost od 23.12.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 37,10 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...