dnes je 1.6.2020

Input:

Vedení žáků k zodpovědnosti, vč. bodového systému a systému karet jako hodnocení chování

31.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

30
Vedení žáků k zodpovědnosti, vč. bodového systému a systému karet jako hodnocení chování

Mgr. Lenka Štefanová

Jsme běžnou spádovou školou, ve které je vzděláváno cca 530 žáků. Zhruba 200 žáků potřebuje různou míru podpůrných opatření. Žákům i pedagogům pomáhá 15 asistentů pedagoga.

Snažíme se vést žáky k zodpovědnosti. Jsme přesvědčeni, že používáním pouze represivních opatření nedocílíme kýženého efektu. Jde nám primárně o to, aby si žáci uvědomili případnou nevhodnost svého chování a sami se snažili o nápravu, o zlepšení. Máme samozřejmě jako všechny jiné školy svůj školní řád, jehož součástí je také klasifikační řád (do kterého spadá i klasifikace chování), máme stejně jako jiné školy popsáno, za jaké prohřešky jsou žákům udělována kázeňská opatření.

Systém červených, žlutých a modrých karet

Mimo to ale máme domnívám se, že zajímavě propracovaný tzv. systém červených, žlutých a modrých karet. Co to znamená? Jedná se o systém hodnocení nevhodného chování žáků během přestávek. Na každé chodbě ve škole visí tyto karty s popisem toho, za jaký prohřešek se udělují žluté, případně červené karty. Modrou kartu lze využít na smazání žluté karty a jinak je udělována za nějaký mimořádně hezký skutek. Žlutou nebo červenou kartu udělují učitelé nebo asistenti pedagoga žákům za jejich nevhodné chování během přestávek, zapíší informaci o udělení karty do elektronické žákovské knížky samozřejmě s popisem toho, co žák provedl.

Do elektronické třídní knihy zapisují učitelé také poznámky za nevhodné chování během výuky, případnou žákovu nepřipravenost na výuku nebo pozdní příchod na vyučování. Jednotlivým přečinům jsou přidělovány body, které vždy před čtvrtletní pedagogickou radou třídní učitelé sečtou a navrhnou případná kázeňská opatření. V okamžiku, kdy žák dosáhne potřebný počet bodů k udělení napomenutí třídního učitele, nastavujeme tzv. IVýP (pod touto zkratkou se skrývá Individuální výchovný plán / program). IVýP slouží k tomu, aby žákům nemuselo být uděleno závažnější kázeňské opatření, než je napomenutí třídního učitele.

Bodový systém a systém karet jako hodnocení chování – podrobné vysvětlení

Jednotlivé žákovy přestupky jsou během pololetí zapisovány do elektronické třídní knihy. Využíváme systém „Škola On line”. Žák i zákonný zástupce má přehled o tom, kolik přestupků žák udělal. Chování během přestávek je hodnoceno podle systému karet. Karty jsou vyvěšeny na chodbách a na webu školy s popisem jednotlivých přestupků.

Bodový systém se vyhodnocuje za každé čtvrtletí samostatně:

  • 1 bod za zapomínání pomůcek, domácích úkolů, pozdní příchod na hodinu,

  • 3 body za nevhodné chování v hodině, manipulaci s elektronickými zařízeními bez souhlasu vyučujícího v hodině.

Systém karet

Žlutá karta

  • 3 body nevhodné chování o přestávce. Jde o:

nepřezouvání, běhání během přestávek po chodbách i ve třídě, nošení čepic, kapuce v prostorách školy, vulgární výrazy ke svým spolužákům, házení míčů a různých předmětů ve třídách a na chodbách, plivání ve škole, znečišťování chodeb, odpadky apod., pouštění hlasité hudby o přestávce, nevhodné chování vůči spolužákovi, veřejné projevy vzájemné náklonnosti se sexuálním podtextem.

Červená karta

  • 9 bodů nevhodné chování o přestávce. Jde o:

fyzické napadení spolužáka, vulgární výrazy vůči vyučujícím, opakované ignorování pokynů vyučujícího, otevírání oken, ničení školního majetku, použití učitelského počítače ve třídě, kouření v budově školy (i elektronické cigarety), včetně jejich držení, manipulace s topením, manipulace s hasicím přístrojem.

Modrá karta

  • za prospěšnou aktivitu, může sloužit k vymazání žluté karty.

Bodové rozmezí

Rozmezí Opatření
15–24 bodů napomenutí třídního učitele