dnes je 4.3.2024

Praktické informace - Daňový kalendář

říjen 2023

2.10.2023
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za srpen
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu srpna
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za srpen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za září
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za září (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu srpna
 • plátci DPH: poslední možnost podat žádost o vrácení DPH na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě za rok 2022 (platí pro tuzemské plátce daně, jde o žádost podle § 82 ZDPH)
 • plátci DPH: poslední možnost podat žádost o vrácení DPH na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku za rok 2022 (platí pro osoby registrované k dani v jiném členském státě EU, jde o žádost podle § 82a ZDPH)
6.10.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září
9.10.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září
17.10.2023
 • plátci DPH: podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za září (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 13. října
19.10.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za říjen
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za září
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za září
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za září
20.10.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za říjen
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za září
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za září
 • zaměstnavatelé: úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za září
 • zaměstnavatelé: úhrada sociálního pojištění za zaměstnance za září
 • zaměstnavatelé: úhrada zdravotního pojištění za zaměstnance za září
24.10.2023
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za III. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
25.10.2023
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za září (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za III. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za září (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob s čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za lll. čtvrtletí (u plátců fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za září (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 nebo odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly plnění uvedená v § 102 odst. 3 ZDPH)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za III. čtvrtletí [u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili z plnění uvedených v § 102 odst. 1 ZDPH pouze poskytnutí služby podle písm. d) s místem plnění v jiném členském státě EU]
 • plátci DPH: úhrada DPH za září (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: úhrada DPH za III. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
27.10.2023
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za září 2020 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za III. čtvrtletí 2020 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
30.10.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za říjen
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za říjen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu září
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu září
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na IV. čtvrtletí
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za září
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za III. čtvrtletí
31.10.2023
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za září
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu září
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za září
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za říjen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za říjen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu září
 • zaměstnavatelé: úhrada pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na IV. čtvrtletí
 • plátci DPH: podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona, má-li být skupinová registrace provedena k 1. lednu 2024; v případě pozdějšího podání přihlášky bude registrace skupiny provedena k 1. lednu 2025
 • plátci DPH: podání žádosti o přistoupení plátce do skupiny podle § 95a zákona, má-li se přistupující plátce stát členem skupiny k 1. lednu 2024; v případě pozdějšího podání žádosti bude přistoupení účinné k 1. lednu 2025
 • plátci DPH: podání žádosti o zrušení skupinové registrace podle § 106e zákona, má-li být skupinová registrace zrušena k 31. prosinci 2023; v případě pozdějšího podání žádosti bude registrace skupiny zrušena s účinností k 31. prosinci 2024
 • plátci DPH: podání žádosti o vystoupení plátce ze skupiny podle § 106f zákona, má-li být členství vystupujícího plátce ve skupině zrušeno k 31. prosinci 2023; v případě pozdějšího podání žádosti bude vystoupení účinné k 31. prosinci 2024
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období září
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "režim EU" a "režim mimo EU") za zdaňovací období III. čtvrtletí
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za září
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za III. čtvrtletí
Inkluzivně.cz LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
7.3.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor
Kurzy měn 1.3.2024
 1 EUR25,33 CZK (-0,03)
 1 USD23,43 CZK (+0,01)
 1 GBP29,59 CZK (-0,01)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,56 CZK (-0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba6,25 % platnost od 9.2.2024
Diskontní sazba5,25 % platnost od 9.2.2024
Lombardní sazba7,25 % platnost od 9.2.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...