dnes je 22.7.2024

Input:

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole

23.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1 Individuální vzdělávací plán v mateřské škole

Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) příslušné školy a je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb.

Na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) nebo zákonného zástupce jej škola zpracovává pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření. Od IVP jako podpůrného opatření podle § 16 odst. 2 písm. f) ŠZ je třeba odlišit individuální vzdělávací plán podle § 18 školského zákona, na základě, kterého může vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu povolit ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení. Konkrétně v základním vzdělávání jen žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním, ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání i z jiných závažných důvodů.

Obsah IVP:

  • Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice a je specifický tím, že je podpůrným opatřením a zároveň vymezuje další podpůrná opatření.

  • Obsahuje mimo jiné údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje dítěte a údaje o pedagogických pracovnících a dalších subjektech, kteří se podílejí na jeho vzdělávání.

  • Obsahuje také informace o spolupráci se zákonnými zástupci.

  • Zahrnuje informace o cílech vzdělávání dítěte.

  • Nezbytnou součástí individuálního vzdělávacího plánu je seznam pomůcek a učebních materiálů, například kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů.

Kontrola IVP:

Nahrávám...
Nahrávám...