dnes je 22.7.2024

Input:

Rozdělení agendy v rámci školního poradenského pracoviště

1.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1
Rozdělení agendy v rámci školního poradenského pracoviště

Mgr. Lenka Štefanová

Naše poradenské pracoviště tvoří školní speciální pedagog, výchovný poradce pro první stupeň a koordinátor inkluze v jedné osobě, dále školní psycholog, výchovný poradce pro druhý stupeň a školní metodik prevence.

Koordinátor inkluze je považován za řídícího pracovníka 1. stupně, řídí metodicky práce asistentů pedagoga, asistenty školy a asistenta pro sociálně znevýhodněné. Přestože se jeho práce prolíná s prací školního speciálního pedagoga, jsou obě funkce administrativně odděleny. Nepovažujeme za podstatné, aby veřejnost vnímala odlišnost náplně práce obou specialistů. Koordinátor inkluze komunikuje s poradenskými zařízeními, s třetími stranami (OSPOD, Romodrom, Člověk v tísni, Městská policie ve Velvarech, Policie ČR, státní zástupci apod.), rozděluje péči o žáky s podpůrnými opatřeními. Je hlavním komunikátorem s poradenskými zařízeními před vystavením doporučení pro další péči. Sestavuje rozvrhy asistentů, řeší jejich zastupování v případě jejich nepřítomnosti, má přehled o speciálně pedagogických pomůckách. Koordinuje péči v rámci IVP, IVýP

Nahrávám...
Nahrávám...