dnes je 22.7.2024

Input:

Způsoby identifikace žáků s potřebou podpůrných opatření na prvním stupni základních škol

19.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

32
Způsoby identifikace žáků s potřebou podpůrných opatření na prvním stupni základních škol

Mgr. Lenka Štefanová

Způsoby identifikace žáků s potřebou podpůrných opatření

Napadá mě pět možných způsobů, kterými lze identifikovat žáky s potřebou podpůrných opatření (dále PO) na prvním stupni základních škol:

1. Děti po odkladu povinné školní docházky z "vlastní" přípravné třídy (o potřebě poskytování PO ví škola ještě před nástupem žáka do prvního ročníku).

2. Informace od ředitelky MŠ (stejně jako v případě bodu 1. ví škola o žácích, kteří budou při vzdělávání potřebovat větší či menší míru podpory ještě před nástupem žáka do prvního ročníku).

3. Třídní učitelka a její pedagogická diagnostika.

4. Netřídní učitel.

5. Zákonní zástupci.

Přípravná třída na ZŠ

Dalo by se konstatovat, že vše začíná již před nástupem dětí k plnění povinné školní docházky. Pokud mají školy přípravný ročník a děti pak z něj přecházejí ke vzdělávání do prvního ročníku, je naprosto zřejmé, že pedagog v první třídě má potřebné informace od pedagoga z přípravné třídy. V přípravné třídě základní školy jsou vzdělávány děti (dle § 47 ŠZ), u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky. V některých případech však i přes realizovaný odklad povinné školní docházky k vyrovnání vývoje zcela nedojde a budoucí žák prvního ročníku základní školy má i nadále speciální vzdělávací potřeby, a tak potřebuje podpůrná opatření.

Komunikace s MŠ

Stejné je to pak i ve druhém shora uvedeném případě, pokud mají základní školy fungující spolupráci se školami mateřskými. Základní škola se v případě efektivní komunikace mezi oběma uvedenými školami včas dozví o speciálních vzdělávacích potřebách budoucích prvňáčků a to, ať už jsou tito budoucí žáci základní školy po nebo bez doporučeného odkladu povinné školní docházky.

Pedagogická diagnostika třídní učitelky

Co se týká bodu tři, považuji za nutné zdůraznit nezastupitelnou roli kompetentních paní učitelek prvních tříd, tzv. elementaristek. U nás ve škole máme to štěstí, že ve všech třech prvních třídách takové kolegyně máme. Zmiňované kolegyně jsou všechny schopné v rámci své kompetentnosti včas (což je velmi důležité) rozpoznat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud se tak

Nahrávám...
Nahrávám...