dnes je 13.6.2024

Input:

Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2023/24

10.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2
Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2023/24

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 28. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín   Okresy, obvody hl. města Prahy  
5. 2. - 11. 2. 2024  Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná  
12. 2. - 18. 2. 2024  Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou*  
19. 2. - 25. 2. 2024  Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín  
26. 2. - 3. 3. 2024  Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál  
4. 3. - 10. 3. 2024  Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník  
11. 3. - 17. 3. 2024  Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov  

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

* MŠMT v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu konání Mistrovství světa v biatlonu 2024 v Novém Městě na Moravě ve dnech 5.–18. 2. 2024 s t a n o v u j e změnu termínu jarních prázdnin ve školním roce 2023/2024 v Kraji Vysočina (tj. okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou) z termínu 26. 2.– 3. 3. 2024 na nový termín 12. 2.–18. 2. 2024.

Uvedená změna v organizaci školního roku 2023/2024 MŠMT se povoluje za předpokladu, že krajský úřad předem projedná uvedenou změnu s příslušnými řediteli škol, a ti následně se zaměstnanci škol a s dotčenými zákonnými zástupci žáků.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024, pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2024 do 1. září 2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Státní svátky:

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu a jsou stanoveny zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.

Státní svátky pro školní rok 2019/20 - vlajková výzdoba:

28. září (Čt)  – Den české státnosti   
28. říjen (So)  – Den vzniku samostatného československého státu   
17. listopad (Pá)  – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva  
1. leden (Po)  – Den obnovy samostatného českého státu   
8. květen (St)  – Den vítězství   
5. červenec (Pá)  – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje   
6. červenec (So)  – Den upálení mistra Jana Husa  

Ostatní svátky:

24. prosinec (Ne) – Štědrý den

25. prosinec (Po) – 1. svátek vánoční

26. prosinec (Út) – 2. svátek vánoční

1. leden (Po) – Nový rok

29. březen (Pá) – Velký pátek

1. duben (Po) – Velikonoční pondělí

1. květen (St) – Svátek práce

Významné dny České republiky:

8. říjen – Památný den sokolstva

11. listopad – Den válečných veteránů

16. leden – Den památky Jana Palacha

27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen – Mezinárodní den žen

9. březen – Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince

12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského

7. duben – Den vzdělanosti

5. květen – Květnové povstání českého lidu

15. květen – Den rodin

27. květen – Den národního vzdoru

10. červen – Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

18. červen – Den hrdinů druhého odboje

25. červen – Den odchodu okupačních vojsk

27. červen – Den památky obětí komunistického režimu

21. srpen – Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy (1968)

Významné dny jsou dny pracovními.

Právní úprava:

 • zákon č. 252/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Plán práce – průběžné úkoly pro vedení všech druhů a typů škol

Plán práce - průběžné úkoly pro vedení všech druhů a typů škol 
Celoroční úkoly BOZP, PO, CO 
 dodržování předpisů BOZP, zápis do knihy závad  
 hlášení mimořádných událostí  
 kontrola hasicích přístrojů  
 kontrola požární knihy, knihy závad  
 preventivní lékařské prohlídky - každé dva roky  
 preventivní prohlídka objektů, zápis do Požární knihy  
 úklid okolí školy  
 zabezpečit prostřednictvím odborně způsobilé osoby posouzení požárního nebezpečí  
 kontrola zápisů v knize závad a odstraňování  
 plnění úkolů vyplývajících ze zákona o svobodném přístupu k informacím  
 aktualizace webu  
 propagace školy  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 řízení a kontrola metodické práce a dalšího vzdělávání učitelů  
 aktualizace školního vzdělávacího programu  
 seznámení zaměstnanců školy s novými předpisy, vyhláškami a pokyny  
 zabezpečení prevence proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance  
 evidence pracovní doby  
Září BOZP, PO, CO 
 kontrola a harmonogram zdravotních prohlídek  
 kontrola školení 1. pomoci  
 školení BOZP, PO a CO - noví pracovníci  
 kontrola dílčích provozních řádů  
 kontrola elektrospotřebičů  
 kontrola uskladnění OOPP  
 kontrola vyčištění oken, svítidel a zdrojů světla  
 seznámení žáků se školním řádem, BOZP  
 kontrola hospodaření s OOPP  
 kontrola školního prostředí - třídy, chodby, sály  
 Ostatní 
 platové postupy  
 počty žáků, úvazky pedagogů  
 přehled o zaměstnancích pro PaM  
 statistický výkaz o škole  
 založení evidence pracovní doby  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola dokumentace, kontrola účetních dokladů  
 zpracování rozvrhů hodin  
 zpracování plánu akcí  
 plán uvádění začínajících učitelů  
 plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
 zpracování zprávy o činnosti školy za uplynulý školní rok  
 pedagogická rada  
 vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
 Statistické výkazy 
 aktualizace údajů  
Říjen BOZP, PO, CO 
 kontrola dodržování vybraných předpisů BOZP  
 provedení cvičného požárního poplachu - zápis do Požární knihy  
 prověřit stav dokumentace školy o BOZP  
 Ostatní 
 kontrola hospodářských smluv, kontrola účetních dokladů  
 návrh rozpočtu na příští kalendářní rok  
 jmenování inventarizační komise  
 příprava návrhů na vyřazení z inventáře  
 vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola knihy úrazů  
 kontrola plnění plánu akcí  
 kontrola upravenosti tříd a prostor školy  
 porada s vedoucími oddělení - vybavenost, změny  
 příprava inventáře k inventarizaci  
 Statistické výkazy 
 P 1-04 Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství  
 uzávěrka účetnictví  
Listopad BOZP, PO, CO 
 příprava a provedení inventarizace  
 údržba chodníků v zimním období  
 Ostatní 
 kontrola čerpání rozpočtu, návrh rozpočtu, kontrola účetních dokladů  
 provádění inventarizace  
 předkládání statistických výkazů  
 vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola plnění plánu akcí  
 kontrola pedagogické dokumentace  
 pedagogická rada  
 požadavky pedagogických pracovníků na rozpočet  
Prosinec BOZP, PO, CO 
 kontrola plnění plánu revizí, odborných prohlídek  
 kontrola elektrických spotřebičů  
 údržba chodníků v zimním období  
 Ostatní 
 dokončení inventarizace, kontrola účetních dokladů  
 informování zřizovatele o výsledcích hospodářské činnosti  
 kontrola čerpání FKSP  
 plán čerpání FKSP pro příští rok  
 kontrola termínů platových postupů  
 kontrola materiálních zásob  
 kontrola tiskopisů a vysvědčení SEVT – objednávka  
 rozbor čerpání dovolené za kalendářní rok  
 zajištění budov a zařízení proti poškození mrazem  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola činnosti oddělení  
 příprava lednové pedagogické rady  
 zaměstnání učitelů o zimních prázdninách  
Leden BOZP, PO, CO 
 kontrola posledního termínu revize hromosvodů (1x za pět let)  
 kontrola přenosných elektrospotřebičů  
 kontrola vybavení lékárniček  
 údržba chodníků v zimním období  
 vyhodnocení dodržování seznamu prací zakázaných ženám a mladistvým  
 vyhodnocení stavu pracovní a školní úrazovosti  
 Ostatní 
 návrh na skartaci písemností školy  
 zpracování výsledků inventarizace  
 předkládání statistických výkazů, kontrola účetních dokladů  
 sestavení plánu čerpání rozpočtu  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 příprava plánu akcí na další pololetí  
 umělecká rada  
 pedagogická rada  
 zapsání známek a absence do elektronické dokumentace  
 příprava na soutěže  
 tisk výpisů vysvědčení  
 Statistické výkazy 
 P 1-04 Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství  
 uzávěrka účetnictví, rozbory hospodaření  
Únor BOZP, PO, CO 
 kontrola nástěnných hydrantů (každých šest měsíců)  
 kontrola tělocvičného zařízení TO - (2x do roka)  
 kontrola vyčištění oken, svítidel a zdrojů světla  
 údržba chodníků v zimním období  
 příprava prověrky BOZP  
 Ostatní 
 přepočet daně za minulý kalendářní rok, kontrola účetních dokladů  
 zajištění období jarních prázdnin  
 návrh na opravy budovy  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 příprava na soutěže  
Březen BOZP, PO, CO 
 cvičný požární poplach  
 kontrola dodržování provozního řádu školy  
 provedení kontroly PC a TV techniky  
 Ostatní 
 informování zřizovatele o výsledcích hospodářské činnosti  
 kontrola rozpočtu školy, kontrola účetních dokladů  
 kontrola správnosti vedení dokumentace školy  
 upřesnění požadavků na malování a opravy o hlavních prázdninách  
 zajištění úklidu školy o jarních prázdninách  
 přiznání k dani z příjmu  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola dodržování školního řádu  
 kontrola využití didaktické techniky - návrhy na obměnu a nákup nové  
 zaměstnání učitelů o jarních prázdninách  
Duben BOZP, PO, CO 
 kontrola upravenosti tříd a prostor školy  
 poučení žáků o chování v prostorách dvora a školní zahrady  
 Ostatní 
 kontrola dodržování smluv a dohod, kontrola účetních dokladů  
 objednávka učebnic a učebních pomůcek  
 sečení trávy v areálu školy  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 pedagogická rada  
 kontrola plnění osnov a ŠVP  
 kontrola třídní dokumentace  
 výsledky soutěží  
Květen BOZP, PO, CO 
 kontrola dodržování provozního řádu školy  
 kontrola elektrických spotřebičů  
 Ostatní 
 kontrola čerpání rozpočtu, návrh rozpočtu, kontrola účetních dokladů  
 objednávky čisticích, zdravotnických a kancelářských potřeb  
 plán dovolených provozních a THP pracovníků  
 vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
 zajištění prázdninové údržby a úklidu školy  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola klasifikace  
 kontrola plnění učebních osnov a ŠVP  
 Soutěže  
 zajištění přijímacího řízení  
 schůzka KRPŠ  
Červen BOZP, PO, CO 
 kontrola uskladnění OOPP  
 opatření k ochraně majetku před odchodem na prázdniny  
 projednání školních a pracovních úrazů za školní rok  
 zabezpečení objektů školy v době hlavních prázdnin  
 Ostatní 
 harmonogram prací pro závěr školního roku  
 informování zřizovatele o výsledcích hospodářské činnosti  
 bezpečné uložení cenných předmětů, zabezpečení budovy  
 pracovní náplň pracovníků, kteří čerpali v průběhu roku dovolenou  
 zajištění prázdninového provozu školy  
 zabezpečení úklidu a drobných oprav o prázdninách  
 zajištění výplat mezd o prázdninách, kontrola účetních dokladů  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 konečný stav přijímacího řízení  
 náměty pro plán práce na nový školní rok  
 požadavky na změny v organizaci školy  
 stanovení termínu kontroly a podpisu vysvědčení  
 uzavření dokumentace tříd  
 vyřazení absolventů  
 pedagogická rada  
 Vysvědčení  
Červenec, srpen plán práce v přípravném týdnu v srpnu  
 provedení oprav, údržby  
 přebírání pošty v období prázdnin  
 příprava zahajovací pedagogické rady v srpnu  
 úřední dny ve škole  
 vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
 kontrola nástěnných hydrantů (každých šest měsíců)  
 kontrola pracovišť z hlediska BOZP, PO, CO a hygieny  
 kontrola tělocvičného zařízení TO - (2x do roka)  
 kontrola termínů revizí  
 kontrola vybavení lékárniček  
 odborná prohlídka kotelny před zahájením sezóny  
 odolnost budovy proti násilnému vniknutí  
 prověrka správnosti traumatologického plánu  
 přidělení osobních ochranných pracovních prostředků  
 vydat, aktualizovat a doplnit vnitřní směrnice a předpisy  
 doplnění osobní evidence zaměstnanců  
 kontrola ukončení oprav a úklidu ve škole  
 úprava prostor kolem školy, zahrada  
 vyhotovení platových výměrů  
 organizace zahájení školního roku  
 plán kontrolní činnosti  
 plán práce na nový školní rok  

Září

do 2. září (přípravné období – srpen)

- stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogickým pracovníkům na období školního vyučování nebo na období pololetí školního vyučování, úprava pracovní doby učitelů MŠ v souvislosti s překrýváním přímé pedagogické činnosti ve třídě

(§ 23 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. a nařízení vlády č. 75/2005 Sb.)

- ředitel školy vypracuje písemný rozvrh týdenní pracovní doby, seznámí s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena; nedohodne-li se se zaměstnancem na jiné době seznámení

(§ 84 ZP)

- uzavření dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti

(§ 75 až 77 ZP)

- ředitel školy zajistí seznámení nových zaměstnanců s pracovním řádem, s vnitřními směrnicemi, předpisy k zajištění BOZP, kolektivní smlouvou

(§ 37 odst. 5 ZP)

- aktualizace a kontrola přehledu zaměstnanců, kteří do konce roku musí absolvovat periodickou prohlídku, žádost o periodickou prohlídku

(§ 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění)

- kontrola, aktualizace, vyvěšení rozvrhů tříd, učeben, řádů učeben, provozních řádů, místních seznamů, rozpisu dohledů

- vydání nových platových výměrů novým zaměstnancům (v den nástupu do práce)

(§ 134 ZP)

- vydání nových platových výměrů novým zaměstnancům (v den nástupu do práce)

(§ 113 odst. 4 ZP)

- úprava pracovní náplně pedagogického pracovníka zodpovídajícího za spolupráci s PPP nebo SPC a za systém poskytování podpůrných opatření ve škole

1. září

- ukončení přijímání ke vzdělávání od začátku školního roku; žádost o přijetí dítěte v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

- účinnost změny platového výměru v září: vydání platových výměrů novým zaměstnancům, vydání nových platových výměrů stávajícím zaměstnancům v souvislosti se změnou platu

(§ 136, § 334 odst. 1 ZP)

- účinnost změny mzdového výměru v září: vydání mzdových výměrů novým zaměstnancům, vydání nových mzdových výměrů stávajícím zaměstnancům v souvislosti se změnou mzdy

(§ 113 odst. 4, § 334 odst. 1 ZP)

- začátek období školního vyučování ve školním roce 2023/24

doložení oprávněnosti pobytu dítěte, žáka, studenta (přijaté děti, přijatí žáci - cizinci, kteří nejsou občané EU nebo nejsou rodinnými příslušníky občana EU - se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek stanovených školským zákonem, pokud řediteli školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky)

(§ 20 odst. 3 ŠZ)

- splatnost úplaty za předškolní vzdělávání za září

(§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění)

- nástup do práce zaměstnance v září

Nabytí účinnosti zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – od 1. 9. 2023 tyto změny:

 • možnost zaměstnat osobu bez pedagogické složky vzdělání na 2. stupni ZŠ a na středních školách až na dobu 3 let;

 • sloučení odborné kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy;

 • změna kvalifikačních předpokladů pro osoby, které se nově chtějí stát asistentem pedagoga;

 • zakotvení školského logopeda jako samostatné kategorie pedagogického pracovníka

 • změna nejvyšší přípustné délky řetězení smluv u pracovního poměru na dobu určitou ze 3 let na 9 let;

 • stanovení požadované úrovně znalosti českého jazyka u pedagogického pracovníka;

 • zrušení akreditace průběžného DVPP.

Pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024 nedochází k posunu začátku školního roku, tak jako u základních a středních škol. Školní rok v mateřských školách začíná 1. září 2023 a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku (v souladu s § 1a, odst. 1, vyhlášky o předškolním vzdělávání).

Připravována je revize Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, a to v souladu s cíli Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a v návaznosti na současné změny ve společnosti a potřeby dětí. Aktualizovaný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání bude klást důraz na osvojení úrovně jednotlivých klíčových kompetencí dosažitelné pro konkrétní dítě a na rovnováhu mezi sociálně-emocionálním a kognitivním rozvojem. Byla jmenována pracovní rada, která se podílí na aktualizaci Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR byly vytvořeny pracovní týmy, které ke konci roku 2022 zahájily svoji činnost.

Byla vyhlášena dotační výzva "Podpora účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023". Věcným zaměřením dotace je podpora účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci. Výzva se zaměřuje na zajištění předškolního stravování dětí a podporu aktivit směřujících ke zvýšení jejich účasti na předškolním vzdělávání.

od 4. září

- přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

- potvrzení zdravotní způsobilosti dětí k zotavovacím akcím v průběhu roku

(§ 9 a § 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění; Metodický pokyn MŠMT čj. 37 014/2005-25 ze dne 22. Prosince 2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT)

- kontrola čerpání rozpočtu

- kontrola čerpání FKSP

(vyhláška č. 114/2002 Sb., v platném znění)

- kontrola poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně (doba platnosti doporučení školského poradenského zařízení, důvodnost poskytování podpůrných opatření v důsledku změny na straně dítěte, žáka nebo školy)

(§ 16 ŠZ, § 16 vyhláška č. 27/2016 Sb., v platném znění)

- souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnanců, jestliže zaměstnavatel nemůže zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního základů dle GDPR

(čl. 6, čl. 9 GDPR)

- souhlas se zpracováním osobních údajů dětí, žáků, studentů, jestliže škola nemůže zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního základů dle GDPR

(čl. 6, čl. 9 GDPR)

- nové děti, noví žáci, studenti: žádost o poskytování standardních poradenských služeb nebo souhlas s poskytováním psychologických nebo speciálně pedagogických poradenských služeb

(§ 1 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., v platném znění)

7. září

- vyhodnocení úrazovosti dětí

(§ 29 odst. 2 ŠZ, vyhláška č. 64/2005 Sb., § 14 vyhlášky č. 91/1993 Sb., v platném znění; zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění; nařízení vlády č. 375/2017 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb.)

- vyhodnocení úrazovosti zaměstnanců, vyhodnocení prověrky BOZP

(§ 14 vyhlášky č. 91/1993 Sb., v platném znění; zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění; nařízení vlády č. 375/2017 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb.)

- ředitel školy seznámí pedagogické pracovníky s počtem dnů samostudia

(§ 2 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících)

14. září

- zpracování osobních údajů dětí, žáků, studentů (přijetí dětí, žáků, studentů ke vzdělávání; udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů)

(čl. 6, čl. 13, čl. 30 GDPR, zákon č. 110/2019 Sb.)

1. - 15. září

- lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

15. září

- uzavření pracovního poměru s novými zaměstnanci; uzavření DPP, DPČ; udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

(čl. 6, čl. 13, čl. 30 GDPR, zákon č. 110/2019 Sb.)

- stanovení splatnosti úplaty ve školním řádu mateřské školy

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

21. září

- průběžné vyhodnocování poskytování podpůrných opatření

(§ 16, § 16a, § 16b ŠZ, vyhláška č. 27/2016 Sb.)

22. září

- zpracování plánu pedagogické podpory

25. září

- vyhodnocení plánu pedagogické podpory podle naplánovaného termínu

26. září

- R 44-99 - Výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti

(vyhláška č. 364/2005 Sb.)

28. září

- státní svátek – Den české státnosti – vlajková výzdoba

29. září

- potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte MŠ na škole v přírodě delší než 5 dnů konané v průběhu školního roku

(§ 9 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.)

30. září

- den, ke kterému se zjišťují údaje evidované ve výkazu P 1c-01_Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství

- aktualizace záznamů o úrazu

(§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., v platném znění)

- den, ke kterému se určí předpokládané změny v počtu hodin přímé pedagogické činnosti vykazované ve výkazu P1d-01

- den, ke kterému se zjišťuje stav některých výkonových výkazů

(vyhláška č. 364/2005 Sb.)

vyrozumění ČŠI o aktualizaci záznamů o úrazu v uplynulém školním roce

(§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

- lhůta pro podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok

(§ 146 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)

- k tomuto datu se zjišťuje stav uváděný ve výkonových výkazech např. S1-01 o mateřské škole, S4-01 o mateřské - základní škole při zdravotnickém zařízení

Říjen

od 1. října

- přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

- stanovení termínu inventarizace školy, písemně vyhlásit pravidla inventarizace, jmenovat inventarizační komise, likvidační komisi

(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění)

- zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy nebo o její změně od 1. 1. 2024 (nejméně 60 dnů předem)

(§ 8 odst. 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění)

- kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců

(§ 104 ZP, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, v platném znění)

- kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků žáků

(§ 29 odst. 2 ŠZ; Čl. 7, 12, 18, 19 Metodického pokynu k zajištění BOZ dětí, žáků a studenů ve školách zřizovaných MŠMT)

- kontrola osobních spisů zaměstnanců

(§ 312 ZP)

- kontrola jednotlivých složek platu zaměstnanců, platových postupů, krácení složek platu při kratší pracovní době

(§ 123 a násl. ZP)

- průběžné vyhodnocení poskytování podpůrných opatření

(§ 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

- případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o zahájení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

- případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o ukončení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

- kontrola počtu dětí připadajících na 1 učitele mateřské školy při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

(§ 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

5. října

- lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

9. října

- termín předání agregovaných údajů ze školních matrik a dokumentace škol k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku

(čl. I odst. 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

do 10. října

- odeslání statistického výkazu S1-01 o mateřské škole

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

- odeslání statistického výkazu S4-01 o mateřské škole-základní škole při zdravotnickém zařízení

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

- odeslání statistického výkazu o ředitelství škol (R 13-01)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

13. října

- čerpání dovolené 26. 10. a 27. 10. 2023

(§ 217 odst. 1 zákoníku práce)

- čerpání volna na samostudium 26. 10. a 27. 10. 2023

(§ 24 odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících)

16. října

- vlastní hodnocení školy

(§ 12 odst. 1 a 2, § 164 odst. 2 ŠZ)

- termín předání individuálních údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení k rozhodnému datu 30. září téhož školního roku

(čl. I odst. 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

- termín předání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků k rozhodnému datu konec předchozího čtvrtletí

(čl. I odst. 5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

- kontrola plnění povinnosti předškolního vzdělávání

(§ 34 odst. 1, § 34a ŠZ)

1. - 15. října

- lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

26. října

- případné omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v době podzimních prázdnin 26. 10. a 27. 10. (po projednání se zřizovatelem)

26. a 27. října

Nahrávám...
Nahrávám...