dnes je 22.7.2024

Input:

Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.5
Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením

Mgr. Martin Kaplán

NÁPLŇ PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA U ŽÁKA S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

(v kombinaci s mentálním postižením a autismem)

Náplň práce asistenta pedagoga v Odborné škole, Základní škole a Mateřské škole, XYZ, adresa

Působnost:

 • - v mateřské škole,
 • - na přípravném stupni základní školy speciální,
 • - na základní škole (základní škola a základní škola speciální),
 • - v odborné škole (odborné učiliště a praktická škola dvouletá).

Asistent pedagoga:

 • - Pracuje s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • - Jeho hlavní náplní je spolupráce s učitelem na výchovné a vzdělávací činnosti žáků, přímá práce s dětmi a žáky podle stanovených postupů a pokynů učitele zaměřená na jejich specifické potřeby (práce s vozíčkáři, dětmi a žáky s jiným tělesným postižením, práce s dětmi a žáky s postižením i v oblasti poruch chování, s dětmi a žáky s poruchami autistického spektra a další dle diagnózy dítěte nebo žáka), na individuální podporu při osvojování a procvičování učiva, při stimulačních a relaxačních činnostech. Vykonává dohled nad dětmi a žáky.
 • - Doprovází děti a žáky k předání rodičům nebo jejich zákonným zástupcům.
 • - Pomáhá dětem a žákům při osobní hygieně (WC, mytí rukou, sebeobsluze a dalších činnostech tohoto druhu).
 • - Pomáhá žákům s PAS s orientací v prostoru a čase a zvládání denního režimu ve škole.
 • - Zohledňuje individuální potřeby žáky s PAS, připravuje jim vhodné prostředí podle jejich potřeb.
 • - Dodržuje pracovní řád, vnitřní řád školy i ostatní pracovní předpisy.

Oblast pedagogická

Asistent pedagoga:

 • - Pracuje podle přesně stanovených postupů (speciálně-pedagogické metody
Nahrávám...
Nahrávám...